Rejestracja Firm
KRS i CEIDG

Dokonujemy rejestracji:

 • spółek z o.o., 
 • spółek cywilnych, 
 • spółek komandytowych
 • spółek jawnych,
 • jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • stowarzyszeń, fundacji,
 • wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Prowadzenie Rozliczeń
Podatkowo - Skarbowych

Prowadzimy Księgowość dla Każdej Firmy

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont,
 • księgowość spółek z o.o. - pełna księgowość,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,  
 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego.

Rejestracja i Rozliczanie VAT

 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT, 
 • rozliczanie VAT w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i usług,
 • zwroty VAT
 • rejestracja podmiotów zagranicznych do celów VAT na terenie RP. 

Sprawozdawczość
Finansowo-Podatkowa

 • sporządzanie bilansu rocznego,
 • rachunek zysków i strat,
 • informacja dodatkowa,
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych , fizycznych oraz podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych.

Reprezentowanie Podatników Przed
Organami Podatkowymi

Reprezentujemy podatników przed organami kontroli skarbowej w sprawach związanych z zaległościami podatkowymi, zwrotem VAT, naliczeniem spornych składek ZUS, zwrotem podatku z tytułu pracy najemnej za granicą. Udzielamy porad z zakresu prawa podatkowego. 

Usługi dla Osób Fizycznych 
Rozliczenia Podatkowe

Przygotowujemy i składamy deklaracje:

 • podatku od czynności cywilnoprawnych
 • podatku od spadków i darowizn
 • podatku dochodowego z tytułu pracy najemnej za granicą

Doradzamy w zakresie zobowiązań i zaległości podatkowych.