Zarejestrujemy Twoją Firmę

300+ założonych firm


Kancelaria Prawno-Podatkowa Focus® sp. z o.o. oferuje kompleksową rejestracją firm w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz CEIDG. Korzystamy z możliwości rejestracji Spółek online z wykorzystaniem gotowego wzorca umowy lub przygotowujemy umowę spółki według zaleceń Klienta. 

Rejestrujemy następujące podmioty:

Zarejestrowaliśmy łącznie ponad 300 podmiotów, z których znaczącą część mamy przyjemność obsługiwać w zakresie prowadzenia księgowości.